top of page
DSCF6608.jpg

PRINTING

CREATIVE
&
GREEN

WELCOME TO SAMUI AKSORN

จากโรงพิมพ์ในห้องแถวหนึ่งคูหาเมื่อ 30 ปีที่แล้ว สมุยอักษรได้เติบโตจนกลายเป็นโรงพิมพ์ระดับมาตรฐาน ที่ผลิตงานพิมพ์หลากหลายรูปแบบ และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมในการทำธุรกิจ ทั้งความซื่อสัตย์กับลูกค้า การดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคนในองค์กร รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชนและสังคม เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจกับสังคมนั้นต้องเดินไปด้วยกัน

อ่านต่อ

เราเป็นโรงพิมพ์แบบครบวงจร รับทั้งงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ต (Offset Printing) และงานพิมพ์ระบบดิจิตอล (Digital Printing) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะสั่งผลิตงานจำนวนมาก หรือจำนวนน้อยก็ไม่มีปัญหา
งานพิมพ์ที่เรารับผลิต เช่น บิล สติ๊กเกอร์ แท็กแผ่นพับ ใบปลิว นามบัตร การ์ดในโอกาสต่างๆ หนังสือ สมุด ตรายาง แพ็กเกจจิง ฯลฯ รวมทั้งยังสามารถผลิตป้ายไวนิลหรือโปสเตอร์ขนาดใหญ่ รับถ่ายเอกสารทั่วไป ทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายกระดาษและหมึกปริ้นต์อีกด้วย

ดูรายละเอียดบริการของเรา

WHAT
WE
DO

AWARD

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โรงพิมพ์สมุยอักษรได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงานทั้งในระดับประเทศ ไปจนถึงระดับนานาชาติ ทั้งในด้านคุณภาพงานพิมพ์ ด้านความมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รางวัลเหล่านี้นับเป็นความภาคภูมิใจ ทั้งยังเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ และยืนหยัดตามวิสัยทัศน์ขององค์กรในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเคารพต่อสิ่งแวดล้อมที่เราร่วมอาศัย

ดูรางวัลที่เราได้รับ

bottom of page