top of page

CHECK YOUR JOB STATUS

ลูกค้าสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงาน หรือดูรายละเอียด
การสั่งงานพิมพ์ได้ทางลิ้งก์ด้านล่างนี้
โดยการเข้าไปกรอกรหัสงาน (ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของเรา)
หรือกรอกชื่อบริษัทเพื่อดูงานทั้งหมดที่เคยสั่งทำกับโรงพิมพ์ของเรา

bottom of page