top of page

สมุยอักษรร่วมออกบูธงาน Samui Organics Recycling

หจก.สมุยอักษรร่วมออกบูธงาน Samui Organics Recycling ที่ร่วมจัดโดย เทศบาลนครเกาะสมุย ททท. มูลนิธิเกาะสีเขียว และไทยพีบีเอส (โครงการสมุยสะอาด) ณ.วัดบ่อผุด อ.เกาะสมุย

ทั้งนี้เราได้นำน้ำหมักชีวภาพจำนวน 250 ขวดไปแจก รวมทั้งนำบอร์ดนิทรรศการและตัวอย่างของจริงเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเศษอาหารของพนักงานมาทำปุ๋ยหมัก และการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการพิมพ์ไปแสดงด้วย ซื่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก อนึ่งวัตถุประสงค์ของงานนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อมของเกาะสมุยให้กลับมาสวยงามและมีความเป็นธรรมชาติอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page