top of page

โครงการ เยี่ยมผู้สูงวัยในเดือนเกิด (มกราคม 2559)


โรงพิมพ์สมุยอักษรของเรามีนโยบายสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนโดยรอบมาตลอด และเพื่อเป็นการสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุ เราจึงได้จัด 'โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุในเดือนเกิด' โครงการมอบของขวัญวันเกิดให้กับผู้สูงอายุในชุมชน โดยนำพนักงานที่เกิดในเดือนเดียวกันกับผู้สูงอายุเป็นผู้ไปมอบ

สำหรับเดือนมกราคม เราได้เข้าไปมอบของขวัญให้กับ คุณยายเวียน—เกื้อสกุล อายุ 95 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 14 หมู่ 5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย

คุณยายยังแข็งแรงทั้งกายและใจ

เห็นคุณยายมีความสุข พวกเราก็ได้รับความสุขกลับมาเช่นกันค่ะ


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page