top of page

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย (29/01/2016)


โรงพิมพ์สมุยอักษร เปิดต้อนรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก ชั้นประถมปลาย 45 คนและคุณครู 9 คน เพื่อให้เข้ามาเรียนรู้ระบบพิมพ์และการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพิมพ์คอยให้ความรู้เกี่ยวกับ

(1.) การผลิตงานพิมพ์, งานพับ, งานเข้าเล่มสมุด

(2.) บ่อบำบัดน้ำเสียจากขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ก่อนระบายลงลำคลองที่ไหลผ่านโรงพิมพ์ลงสู่ท้องทะเล

(3.) การทำปุ๋ยหมัก ที่นำเศษอาหารและเศษผลไม้จากการหมักน้ำ EM มาหมักรวมกับขี้เลื่อยและใบไม้

(4.) การผลิตน้ำชีวภาพ (EM) โดยนำเปลือกส้ม, สับปะรด, มะนาว มาหมักรวมกับกากน้ำตาล

(5.) แก๊สชีวภาพ ผลิตจากการหมักเศษอาหารเพื่อใช้ในการหุงต้ม

(6.) การแยกขยะแต่ละประเภทภายในโรงพิมพ์

เรียกว่าทั้งสนุกสนานและยังได้พกความรับความรู้กลับบ้านกันไปเต็มกระเป๋า


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page