top of page

ต้อนรับอบต.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (04/09/2015)


เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 คณะผู้บริหารและพนักงานได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงานได้ให้การต้อนรับ คณะ อบต.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 50 ท่าน ทั้งโดย คุณณรงค์ เกษประทุม นายก อบต. และ คุณโอภาส นนท์แก้ว ปลัด อบต. เข้าศึกษาดูงาน การบริหารองค์กรของ หจก.สมุยอักษร โดยเฉพาะด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page