top of page

THAI PRINT AWARDS 2015


โรงพิมพ์สมุยอักษรได้รับรางวัลรองชนะเลิศ BRONZE AWARD ประเภท แคตตาล็อก 16 หน้าหรือน้อยกว่า จากงาน THAI PRINT AWARDS 2015

ซึ่งงานที่ได้รางวัลนั้นเป็นโบรชัวร์ของโรงแรม HANSAR

ถือเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่โรงพิมพ์เล็กๆ ของเรามีคุณภาพงานพิมพ์ที่ทัดเทียมกับงานจากโรงพิมพ์ใหญ่จากทั่วประเทศ


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page