top of page

GREEN PRINTING AWARD 2013


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยอักษร ได้รับรางวัล Green Print Award ในงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 8

ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่เราได้รับรางวัลนี้ จากครั้งแรกที่รับในปี 2555

ถือเป็นการยืนยันว่า โรงพิมพ์ของเรามีแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบในการทำธุรกิจ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเสมอมา


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page