top of page

HOW TO

ORDER?

If you want to know the price. Please email us or contact direct to our staff by your work type for faster working. 

งานทั่วไป

สาว—จรรยา

samuiaksorn@gmail.comLine: saosamuiaksorn

Tel: 089 874 1113

ถ่ายเอกสาร/หมึก/กระดาษ

อบ—อรพรรณ

samuiaksorn@gmail.com

Tel: 063 078 8160

งานทั่วไป

ตา—ต้องตา

samuiaksorn@gmail.com

Line: rosesap

Tel: 081 956 6096

ป้าย/สติ๊กเกอร์/
แร๊ปรถ

โอ๋—ปนัดดา

samuiaksorn@gmail.com

Line: jaaoesap

Tel: 081 370 3232

Success! Message received.

HOW TO

PAY?

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร  ชื่อบัญชี หจก.สมุยอักษร

ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี 829-0-07733-5

ธนาคารกสิกรไทย

เลขบัญชี 276-2-32710-7

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขบัญชี 623-2-11343-9

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เลขบัญชี 207-1-03089-9

ธนาคารทหารไทย
เลขบัญชี 451-2-04495-1

ธนาคารธนชาต

เลขบัญชี 313-2-16517-2

ธนาคารกรุงเทพ

เลขบัญชี 541-0-12258-3

*เมื่อชำระเงินแล้วกรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 077 420 192-3
หรืออีเมล samuiaksorn@gmail.com

2. เช็คแบงค์

เช็คแบงค์สั่งจ่าย หจก.สมุยอักษร

bottom of page