ต้อนรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเยาวชนในพื้นที่เกาะสมุย สฎ. (15-17/07/2016)

August 10, 2016

 
 
โรงพิมพ์สมุยอักษร เปิดบ้านต้อนรับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเยาวชน ในพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่ได้มาเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อ รณรงค์การจัดการขยะ
ภายใต้ชื่อกิจกรรม 1 Clip 4 Change  

ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม และ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559

 

กิจกรรม 1 Clip 4 Change ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ในเขตพื้นที่เกาะสมุย และได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบำบัดน้ำเสียของทางโรงพิมพ์สมุยอักษร เพื่อที่จะนำไปปรับใช้เองได้ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้อีกด้วย

 

ขอขอบคุณ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเยาวชน ในพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ทุกๆท่าน ที่ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการขยะชุมชนในเขตพื้นที่เกาะสมุย และการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมของการพิมพ์ไทย

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

RECENT POSTS

Please reload

ARCHIVE

Please reload

BE IN 
TOUCH

103/1 Moo 5, Ang Thong, Koh Samui,
Surat Thani 84140, Thailand 

Tel 077 420 192-3, Fax 077 236 143

  • White Facebook Icon
  • White Google+ Icon