top of page

CREATIVE
&
GREEN

PRINTING

WELCOME TO SAMUI AKSORN

จากโรงพิมพ์ในห้องแถวหนึ่งคูหาเมื่อ 30 ปีที่แล้ว สมุยอักษรได้เติบโตจนกลายเป็นโรงพิมพ์ระดับมาตรฐาน ที่ผลิตงานพิมพ์หลากหลายรูปแบบ และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมในการทำธุรกิจ ทั้งความซื่อสัตย์กับลูกค้า การดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคนในองค์กร รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชนและสังคม เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจกับสังคมนั้นต้องเดินไปด้วยกัน

อ่านต่อ

เราเป็นโรงพิมพ์ระบบออฟเซ็ต (Offset Printing) ครบวงจร รับทั้งงานบิล แผ่นพับ ใบปลิว นามบัตร การ์ดในโอกาสต่างๆ หนังสือ สมุด ตรายาง แพ็กเกจจิง ฯลฯ
แต่ก็มีงานพิมพ์ระบบดิจิตอล (Digital Printing) ไว้รองรับลูกค้าที่ผลิตงานเป็นจำนวนน้อยเช่นกัน รวมทั้งยังสามารถผลิตป้ายไวนิลขนาดใหญ่ ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ทุกรูปแบบ ถ่ายเอกสารทั่วไป ถ่ายแบบแปลน ทั้งยัง
เป็นตัวแทนจำหน่ายกระดาษ หมึกปริ้นต์ ไปจนถึงจำหน่ายของใช้ต่างๆ ในสำนักงานอีกด้วย

ดูรายละเอียดบริการของเรา

WHAT WE
DO

AWARD

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โรงพิมพ์สมุยอักษรได้ผ่านการประเมินผลงานและการทำงานจากหลายหน่วยงานในประเทศ รวมถึงหน่วยงานระดับนานาชาติ ทั้งในด้านคุณภาพงานพิมพ์ ด้านความมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนทำให้ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว
สมุยอักษร และถือเป็นกำลังใจที่ทำให้เราคอยพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ และมุ่งมั่นที่จะ
ยืนหยัดตามความตั้งใจของพวกเราในการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเคารพต่อสิ่งแวดล้อมที่เราร่วมอาศัย

ดูรางวัลที่เราได้รับ

ข่าวสารล่าสุด

ติดตามเฟซบุ๊กของเรา

bottom of page